כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
475
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
23.8
שנת הקמה:
1971
רשות:
ג'דיידה-מכר
פרטי קשר
יישוב:
ג'דיידה-מכר
כתובת:
מכר
כתובת למכתבים:
מכר ת.ד. 875, ג'דיידה-מכר
מיקוד:
2510500
טלפון:
04-9964021
פקס:
04-9564180
מנהל/ת:
ברלנטי אל חאג'
מפקח/ת:
אחמד עבד אל רחמאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית גדידה מכר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
51
תלמידים:
475
בנים:
250
בנות:
225
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 35 33 22.7
ב 3 37 39 25.3
ג 3 43 36 26.3
ד 3 40 32 24.0
ה 5 56 51 21.4
ו 3 39 34 24.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017