כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
570
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
23.8
שנת הקמה:
2002
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 263, טמרה
מיקוד:
30811
טלפון:
04-9940328
פקס:
04-9942540
מנהל/ת:
אחמד דיאב
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מעוכבי התפתחות
כמויות ומספרים
מורים:
47
תלמידים:
570
בנים:
300
בנות:
270
כיתות:
21
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 51 49 25.0
ב 4 48 37 21.3
ג 4 45 40 21.3
ד 3 48 36 28.0
ה 4 41 56 24.3
ו 5 67 52 23.8
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017