כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
571
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
22.8
שנת הקמה:
2002
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 263, טמרה
מיקוד:
3081104
טלפון:
04-9940328
פקס:
04-9942540
מנהל/ת:
אחמד דיאב
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מעוכבי התפתחות
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
56
תלמידים:
571
בנים:
288
בנות:
283
כיתות:
20
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 51 56 21.4
ב 5 57 53 22.0
ג 4 46 40 21.5
ד 3 41 37 26.0
ה 5 57 43 20.0
ו 3 36 54 30.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017