כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
523
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
23.8
שנת הקמה:
1970
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
אבו רומאן
כתובת למכתבים:
אבו רומאן ת.ד. 3268, טמרה
מיקוד:
30811
טלפון:
04-9948225
פקס:
04-9942347
דוא"ל:
nasrinbak@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אילאנה זידאן
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
47
תלמידים:
523
בנים:
256
בנות:
267
כיתות:
22
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 35 49 28.0
ב 4 53 45 24.5
ג 3 38 43 27.0
ד 4 45 50 23.8
ה 5 51 37 17.6
ו 3 34 43 25.7
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016