כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
503
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
25.2
שנת הקמה:
1970
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
אבו רומאן
כתובת למכתבים:
אבו רומאן ת.ד. 3268, טמרה
מיקוד:
30811
טלפון:
04-9948225
פקס:
04-9942347
מנהל/ת:
אילאנה זידאן
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
44
תלמידים:
503
בנים:
251
בנות:
252
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 32 33 21.7
ב 3 36 47 27.7
ג 3 49 43 30.7
ד 3 38 41 26.3
ה 3 44 47 30.3
ו 5 52 41 18.6
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017