כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
390
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
22.9
שנת הקמה:
1970
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 23, טמרה
מיקוד:
3081101
טלפון:
04-9946260
פקס:
04-9944314
מנהל/ת:
רוקיה ג'נאן דיאב מילחם
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
390
בנים:
213
בנות:
177
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 28 23 25.5
ב 3 34 34 22.7
ג 2 25 30 27.5
ד 3 39 34 24.3
ה 4 45 31 19.0
ו 3 42 25 22.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017