כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
443
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
23.3
שנת הקמה:
2004
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 288, טמרה
מיקוד:
3081104
טלפון:
04-9940037
פקס:
04-9940122
מנהל/ת:
יאסרה חג'אזי
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
443
בנים:
227
בנות:
216
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 36 34 23.3
ב 2 34 20 27.0
ג 3 37 37 24.7
ד 4 49 39 22.0
ה 4 34 53 21.8
ו 3 37 33 23.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017