כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
620
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
24.8
שנת הקמה:
1997
רשות:
סח'נין
פרטי קשר
יישוב:
סח'נין
כתובת:
סח'נין
כתובת למכתבים:
סח'נין ת.ד. 2660, סח'נין
מיקוד:
30810
טלפון:
04-6745569
פקס:
04-6748915
מנהל/ת:
כמאל גנאים
מפקח/ת:
תאופיק זערורה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית סחנין
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
48
תלמידים:
620
בנים:
327
בנות:
293
כיתות:
23
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 45 34 26.3
ב 4 55 47 25.5
ג 4 62 42 26.0
ד 4 49 54 25.8
ה 5 61 56 23.4
ו 5 55 60 23.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017