כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
524
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
32.8
שנת הקמה:
1994
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
רח 6120
כתובת למכתבים:
רח 6120 ת.ד. 75, נצרת
מיקוד:
1610001
טלפון:
04-6554017
פקס:
04-6576912
מנהל/ת:
גריס מרג'יה
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
כנסית המשיח האנגלית
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
524
בנים:
254
בנות:
270
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 40 31 35.5
ב 2 32 35 33.5
ג 2 31 37 34.0
ד 2 32 25 28.5
ה 2 29 32 30.5
ו 2 34 36 35.0
ז 2 26 38 32.0
ח 2 30 36 33.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017