כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
580
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
30.5
שנת הקמה:
1994
רשות:
שפרעם
פרטי קשר
יישוב:
שפרעם
כתובת:
שפרעם
כתובת למכתבים:
שפרעם, שפרעם
מיקוד:
2020000
טלפון:
04-6061500
פקס:
04-6061515
מנהל/ת:
ראמי סרור
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
נזירות נצרת שפרעם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
580
בנים:
309
בנות:
271
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 56 45 33.7
ב 3 56 43 33.0
ג 3 47 53 33.3
ד 3 61 41 34.0
ה 3 36 51 29.0
ו 4 53 38 22.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017