כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
618
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
30.9
שנת הקמה:
1990
רשות:
שפרעם
פרטי קשר
יישוב:
שפרעם
כתובת:
שכ ואדי אלסקיע
כתובת למכתבים:
שפרעם, שפרעם
מיקוד:
2020000
טלפון:
04-6660182
פקס:
04-9503530
מנהל/ת:
ניבין עבוד מבאריכי
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
כנסיה מיטרנית-יונית-קתולית
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
618
בנים:
299
בנות:
319
כיתות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 19 30 24.5
ב 2 21 27 24.0
ג 2 31 26 28.5
ד 2 33 26 29.5
ה 2 27 29 28.0
ו 2 31 33 32.0
ז 4 75 69 36.0
ח 4 62 79 35.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017