כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
600
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
35.3
שנת הקמה:
1990
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
נצרת
כתובת למכתבים:
ת.ד. 20, נצרת
מיקוד:
1610001
טלפון:
04-6554080
פקס:
04-6579994
מנהל/ת:
אן חדאד
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
ביה"ס הבפטיסטי נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
600
בנים:
318
בנות:
282
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 39 30 34.5
ב 2 38 31 34.5
ג 2 45 32 38.5
ד 2 39 32 35.5
ה 3 44 55 33.0
ו 2 44 31 37.5
ז 2 39 33 36.0
ח 2 30 38 34.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017