כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
886
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
36.9
שנת הקמה:
1990
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
נצרת
כתובת למכתבים:
ת.ד. 125, נצרת
מיקוד:
1610002
טלפון:
04-6554137
פקס:
04-6568107
מנהל/ת:
לורה אבו ח'דרה ח'ורי
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
מנזר סנט גוזף
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
886
בנים:
467
בנות:
419
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 50 59 36.3
ב 3 61 49 36.7
ג 3 50 54 34.7
ד 3 66 50 38.7
ה 3 61 46 35.7
ו 3 55 56 37.0
ז 3 63 51 38.0
ח 3 61 54 38.3
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017