כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
280
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
28.0
שנת הקמה:
1896
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
רח 5005 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 5, נצרת
מיקוד:
1610001
טלפון:
04-6468954
פקס:
04-6554124
מנהל/ת:
ג'נאן עבדו
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
דון בוסקו
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
280
בנים:
165
בנות:
115
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 17 8 25.0
ב 1 16 19 35.0
ג 1 14 9 23.0
ד 1 16 13 29.0
ה 1 19 15 34.0
ו 1 22 11 33.0
ז 2 35 22 28.5
ח 2 26 18 22.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017