כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
293
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
29.3
שנת הקמה:
1990
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
רח 6063
כתובת למכתבים:
ת.ד. 18, נצרת
מיקוד:
1610001
טלפון:
04-6554421
פקס:
04-6453233
מנהל/ת:
לובנא אנדריא
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
טרה סנטה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
293
בנים:
137
בנות:
156
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 20 13 33.0
ב 1 13 20 33.0
ג 1 16 11 27.0
ד 1 12 20 32.0
ה 1 18 15 33.0
ו 2 20 24 22.0
ז 1 17 21 38.0
ח 2 21 32 26.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017