כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
630
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
31.5
שנת הקמה:
1991
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
נצרת
כתובת למכתבים:
נצרת ת.ד. 302, נצרת
מיקוד:
1610301
טלפון:
04-4645665
פקס:
04-6561771
מנהל/ת:
מאג'דה עילוטי
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
נזירות פרנסיסקניות
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
630
בנים:
289
בנות:
341
כיתות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 40 43 27.7
ב 3 40 58 32.7
ג 2 41 33 37.0
ד 2 28 37 32.5
ה 2 27 33 30.0
ו 2 33 26 29.5
ז 3 52 50 34.0
ח 3 28 61 29.7
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017