כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
593
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
28.2
שנת הקמה:
2004
רשות:
כרמיאל
פרטי קשר
יישוב:
כרמיאל
כתובת:
חטיבת יפתח 48
כתובת למכתבים:
ת.ד. 388, כרמיאל
מיקוד:
2161302
טלפון:
04-9987797
פקס:
04-9886327
מנהל/ת:
שלומית עקריש
מפקח/ת:
אפרת בן צור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית כרמיאל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/11/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
44
תלמידים:
593
בנים:
306
בנות:
287
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 46 54 33.3
ב 3 49 45 31.3
ג 3 46 55 33.7
ד 3 63 34 32.3
ה 4 51 40 22.8
ו 5 51 59 22.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017