כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
568
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
27.0
שנת הקמה:
2004
רשות:
כרמיאל
פרטי קשר
יישוב:
כרמיאל
כתובת:
חטיבת יפתח 48
כתובת למכתבים:
ת.ד. 388, כרמיאל
מיקוד:
2161302
טלפון:
04-9987797
פקס:
04-9886327
מנהל/ת:
שלומית עקריש
מפקח/ת:
טליה קרן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית כרמיאל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/11/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
568
בנים:
290
בנות:
278
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 41 57 19.6
ב 3 46 53 33.0
ג 3 48 41 29.7
ד 3 45 54 33.0
ה 3 61 32 31.0
ו 4 49 41 22.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017