כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
144
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
24.0
שנת הקמה:
1998
רשות:
נהריה
פרטי קשר
יישוב:
נהריה
כתובת:
שד בן צבי 48
כתובת למכתבים:
שד בן צבי 48, נהריה
מיקוד:
2222607
טלפון:
04-9825143
פקס:
04-9825161
מנהל/ת:
כרמלה בן חמו
מפקח/ת:
חנה זנו
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נהריה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
11
תלמידים:
144
בנים:
144
בנות:
0
כיתות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 27 0 27.0
ב 1 21 0 21.0
ג 1 17 0 17.0
ד 1 33 0 33.0
ה 1 22 0 22.0
ו 1 24 0 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017