כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
778
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
32.4
שנת הקמה:
1992
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
רח 5005 132
כתובת למכתבים:
נצרת ת.ד. 73, נצרת
מיקוד:
1610001
טלפון:
04-6167900
פקס:
04-6453296
מנהל/ת:
ריתא חדאד
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
נזירות הסליזיאן
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2011
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
778
בנים:
375
בנות:
403
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 49 62 37.0
ב 3 51 58 36.3
ג 3 54 44 32.7
ד 3 51 45 32.0
ה 3 52 37 29.7
ו 3 39 52 30.3
ז 3 44 49 31.0
ח 3 35 56 30.3
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017