כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
577
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
23.1
שנת הקמה:
1978
רשות:
צפת
פרטי קשר
יישוב:
צפת
כתובת:
יוספטל 3
כתובת למכתבים:
ת.ד. 6221, צפת
טלפון:
04-6920861
פקס:
04-6921032
מנהל/ת:
מרדכי ידגר
מפקח/ת:
מרקו מיכאל בונן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית צפת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
577
בנים:
577
בנות:
0
כיתות:
22
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 84 0 28.0
ב 4 86 0 21.5
ג 3 72 0 24.0
ד 3 73 0 24.3
ה 4 82 0 20.5
ו 4 81 0 20.3
ז 2 56 0 28.0
ח 2 43 0 21.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017