כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
588
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
23.5
שנת הקמה:
1973
רשות:
גולן
פרטי קשר
יישוב:
מרום גולן
כתובת:
מרום גולן
כתובת למכתבים:
מרום גולן ד.נ. מרום הגולן, מרום גולן
מיקוד:
1243600
טלפון:
04-6961933
פקס:
04-6961174
מנהל/ת:
הילה גיזל קודיש
מפקח/ת:
נטליה גרונסטדת
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. אזורית הגולן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
53
תלמידים:
588
בנים:
308
בנות:
280
כיתות:
21
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 25 35 30.0
ב 4 51 32 20.8
ג 4 48 31 19.8
ד 3 31 39 23.3
ה 4 54 30 21.0
ו 4 45 49 23.5
ז 2 32 33 32.5
ח 2 22 31 26.5
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017