כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
238
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
19.8
שנת הקמה:
1950
רשות:
צפת
פרטי קשר
יישוב:
צפת
כתובת:
אנילביץ 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1002, צפת
מיקוד:
1311001
טלפון:
04-6920407
פקס:
04-6923291
מנהל/ת:
רונית מלכה מימון
מפקח/ת:
נירה מרום
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית צפת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
238
בנים:
120
בנות:
118
כיתות:
9
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 17 20 37.0
ב 2 13 19 16.0
ג 3 28 18 15.3
ד 2 19 22 20.5
ה 2 15 26 20.5
ו 2 28 13 20.5
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017