כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
287
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
23.9
שנת הקמה:
1960
רשות:
עפולה
פרטי קשר
יישוב:
עפולה
כתובת:
חנקין יהושע 20
כתובת למכתבים:
חנקין יהושע 20, עפולה
מיקוד:
1825426
טלפון:
04-6594525
פקס:
04-6425805
מנהל/ת:
אבנר קובי
מפקח/ת:
שלום מרדכי אדרי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית עפולה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
287
בנים:
161
בנות:
126
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 37 24 30.5
ב 2 25 17 21.0
ג 2 21 21 21.0
ד 2 33 23 28.0
ה 3 22 30 17.3
ו 1 23 11 34.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017