כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
397
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
24.8
שנת הקמה:
1960
רשות:
עפולה
פרטי קשר
יישוב:
עפולה
כתובת:
הגן 13
כתובת למכתבים:
עפולה ת.ד. 2936, עפולה
מיקוד:
18328
טלפון:
04-6594027
פקס:
04-6424288
מנהל/ת:
מיכל ברובן
מפקח/ת:
סיגלית ברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית עפולה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
397
בנים:
200
בנות:
197
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 29 27 28.0
ב 3 28 50 26.0
ג 4 48 35 20.8
ד 2 29 31 30.0
ה 3 42 31 24.3
ו 2 24 23 23.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017