כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
601
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
25.0
שנת הקמה:
1950
רשות:
נהריה
פרטי קשר
יישוב:
נהריה
כתובת:
עזרא 1
כתובת למכתבים:
נהריה ת.ד. 795, נהריה
מיקוד:
2210602
טלפון:
04-9824687
פקס:
04-9822647
מנהל/ת:
אילנית בנית פיטרושקה
מפקח/ת:
רבקה וושניה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נהריה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
51
תלמידים:
601
בנים:
292
בנות:
309
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 48 61 21.8
ב 5 58 58 23.2
ג 4 58 52 27.5
ד 4 52 51 25.8
ה 3 39 41 26.7
ו 3 37 46 27.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017