כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
371
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
28.5
שנת הקמה:
1950
רשות:
עמק יזרעאל
פרטי קשר
יישוב:
מרחביה (קיבוץ)
כתובת:
מרחביה (קיבוץ)
כתובת למכתבים:
מרחביה (קיבוץ) ד.נ. יזרע, מרחביה (קיבוץ)
מיקוד:
1910000
טלפון:
04-6402301
פקס:
072-2446379
מנהל/ת:
אבנר גרוסר
מפקח/ת:
זוהר אזולאי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. אזורית עמק יזרעאל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
371
בנים:
177
בנות:
194
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 24 30 27.0
ב 2 28 27 27.5
ג 2 28 40 34.0
ד 3 39 33 24.0
ה 2 30 32 31.0
ו 2 28 32 30.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017