כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
367
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
26.2
שנת הקמה:
1950
רשות:
עמק יזרעאל
פרטי קשר
יישוב:
מרחביה (קיבוץ)
כתובת:
מרחביה (קיבוץ)
כתובת למכתבים:
מרחביה (קיבוץ) ד.נ. יזרע, מרחביה (קיבוץ)
מיקוד:
1910000
טלפון:
04-6402301
פקס:
072-2446379
מנהל/ת:
אבנר גרוסר
מפקח/ת:
זוהר אזולאי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. אזורית עמק יזרעאל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
367
בנים:
173
בנות:
194
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 17 29 23.0
ב 2 23 33 28.0
ג 2 32 28 30.0
ד 3 33 34 22.3
ה 3 39 38 25.7
ו 2 29 32 30.5
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017