כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
990
כיתות:
35
תלמידים בכיתה:
28.3
שנת הקמה:
2003
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי עקיבא 2
כתובת למכתבים:
רבי עקיבא 2, מודיעין עילית
מיקוד:
7183802
טלפון:
08-9745056
פקס:
08-9745057
מנהל/ת:
נחמה כהן
מפקח/ת:
שרה כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
רשת החינוך העצמאי
בעלות:
עירית מודיעין עלית
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
990
בנים:
0
בנות:
990
כיתות:
32
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 0 135 27.0
ב 5 0 132 26.4
ג 4 0 120 30.0
ד 4 0 120 30.0
ה 4 0 111 27.8
ו 4 0 122 30.5
ז 4 0 132 33.0
ח 5 0 118 23.6
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017