כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2003
רשות:
מבשרת ציון
פרטי קשר
יישוב:
מבשרת ציון
כתובת:
הברוש 70
כתובת למכתבים:
הברוש 70, מבשרת ציון
מיקוד:
90805
טלפון:
02-5349780
פקס:
02-5349794
מפקח/ת:
עדנה טקסלר
יישוב:
מבשרת ציון
כתובת:
הברוש 70
כתובת למכתבים:
הברוש 70, מבשרת ציון
מיקוד:
90805
טלפון:
02-5349780
פקס:
02-5349794
מנהל/ת:
יגאל בך
מפקח/ת:
עדנה טקסלר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. מקומית מבשרת ציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017