כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
145
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
9.7
שנת הקמה:
2003
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
דרך בית חנינא
כתובת למכתבים:
דרך בית חנינא ת.ד. 524, ירושלים
מיקוד:
9100401
טלפון:
02-6280479
פקס:
02-6274647
מנהל/ת:
מוחמד עליאן
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
47
תלמידים:
145
בנים:
83
בנות:
62
כיתות מיוחדות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 5 5 10.0
ד 1 5 3 8.0
ה 2 14 8 11.0
ו 1 6 2 8.0
ז 2 12 5 8.5
ט 1 4 5 9.0
י 2 12 7 9.5
יא 2 12 9 10.5
יב 3 13 18 10.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017