כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
160
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
11.4
שנת הקמה:
2003
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אל טואל
כתובת למכתבים:
אל טואל, ירושלים
מיקוד:
9703000
טלפון:
02-6719673
פקס:
02-6719673
מפקח/ת:
איהאם שבלי
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אל טואל
כתובת למכתבים:
אל טואל, ירושלים
מיקוד:
9703000
טלפון:
02-6719673
פקס:
02-6719673
מנהל/ת:
אחמד נאסר
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות שכלית בינונית
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
160
בנים:
89
בנות:
71
כיתות מיוחדות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 11 12 11.5
ח 3 20 15 11.7
ט 4 25 23 12.0
י 1 7 5 12.0
יא 1 11 2 13.0
יב 3 15 14 9.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017