כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
167
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
11.9
שנת הקמה:
2003
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אל טואל
כתובת למכתבים:
אל טואל, ירושלים
מיקוד:
9703000
טלפון:
02-6719673
פקס:
02-6719673
מפקח/ת:
איהאם שבלי
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אל טואל
כתובת למכתבים:
אל טואל, ירושלים
מיקוד:
9703000
טלפון:
02-6719673
פקס:
02-6719673
מנהל/ת:
אחמד נאסר
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות שכלית בינונית
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
167
בנים:
95
בנות:
72
כיתות מיוחדות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 23 15 12.7
ח 2 17 7 12.0
ט 3 15 16 10.3
י 2 10 16 13.0
יא 1 9 4 13.0
יב 3 21 14 11.7
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017