כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
350
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
21.9
שנת הקמה:
2003
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל שורק 14
כתובת למכתבים:
נחל שורק 14, בית שמש
מיקוד:
9909118
טלפון:
02-9997465
פקס:
02-9927465
מנהל/ת:
יהודה מסינגר
מפקח/ת:
מרים ויצמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
350
בנים:
350
בנות:
0
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 54 0 18.0
ב 4 73 0 18.3
ג 2 46 0 23.0
ד 2 44 0 22.0
ה 2 60 0 30.0
ו 3 73 0 24.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017