כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
34
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
34.0
שנת הקמה:
2003
רשות:
פתח תקוה
פרטי קשר
יישוב:
פתח תקווה
כתובת:
דרך בגין מנחם 117
מיקוד:
49732
טלפון:
03-9078900
מפקח/ת:
מיכל שאער
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות הבעש"ט פ"ת
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017