כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
468
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
21.3
שנת הקמה:
2003
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל רפאים 19
כתובת למכתבים:
נחל רפאים 19, בית שמש
מיקוד:
99640
טלפון:
02-9924419
פקס:
02-9924380
דוא"ל:
ornaeli5@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יקיר אפרים טיקוצינסקי
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל רפאים 19
כתובת למכתבים:
נחל רפאים 19, בית שמש
מיקוד:
99640
טלפון:
02-9913087
טלפון נוסף:
02-9924419
פקס:
02-9994426
דוא"ל:
ornaeli5@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יעל ון דייק
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
שעלי תורה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
75
תלמידים:
468
בנים:
0
בנות:
468
כיתות:
22
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 83 20.8
ח 3 0 86 28.7
ט 4 0 82 20.5
י 4 0 73 18.3
יא 3 0 67 22.3
יב 4 0 77 19.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016