כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
129
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
32.3
שנת הקמה:
2003
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
שדרות יחזקאל 6
כתובת למכתבים:
מודיעין עילית, מודיעין עילית
טלפון:
02-5383666
פקס:
02-5372503
מנהל/ת:
ברוך יעקב סומפולינסקי
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבת אור אלחנן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017