בית ספר אבדאאע, ירושלים

  כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2023
רשות:
ירושלים
  פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
עבאדה בן אלסאמת 1
כתובת למכתבים:
ככר ספרא 3, ירושלים
טלפון:
02-6296622
מנהל/ת:
רפיף ארנאווט
מפקח/ת:
ח'לדון האדיה
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
אופק חדש מתאריך:
1.9.2023
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
  כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 30.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017