כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
280
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
28.0
שנת הקמה:
2002
רשות:
מודיעין מכבים רעות
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין-מכבים-רעות
כתובת:
רא"ל משה דיין 1
כתובת למכתבים:
עמק בית שאן 3, מודיעין-מכבים-רעות
מיקוד:
7171986
טלפון:
08-9712051
פקס:
08-9712047
מנהל/ת:
ירון הרניק
מפקח/ת:
רונית חן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית מודיעין מכבים רעות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
280
בנים:
141
בנות:
139
כיתות:
9
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 11 13 24.0
ב 1 11 11 22.0
ג 1 19 14 33.0
ד 1 18 9 27.0
ה 1 17 18 35.0
ו 1 17 19 36.0
ז 1 14 22 36.0
ח 2 21 20 20.5
ט 1 13 13 26.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017