כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
559
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
23.3
שנת הקמה:
2004
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
דרך שכם 2
כתובת למכתבים:
דרך שכם 2, ירושלים
מיקוד:
9720050
טלפון:
02-6267870
פקס:
02-6275321
מנהל/ת:
אווה שונימאן
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בי"ס שמידט לבנות ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
559
בנים:
1
בנות:
558
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 54 27.0
ב 2 0 53 26.5
ג 2 0 51 25.5
ד 2 0 53 26.5
ה 2 1 58 29.5
ו 2 0 46 23.0
ז 2 0 40 20.0
ח 2 0 36 18.0
ט 2 0 45 22.5
י 2 0 42 21.0
יא 2 0 41 20.5
יב 2 0 39 19.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017