כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2004
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
דרך שכם 2
כתובת למכתבים:
דרך שכם 2, ירושלים
מיקוד:
97200
טלפון:
02-6267870
פקס:
02-6275321
דוא"ל:
manaalm@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אווה שונימאן
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בי"ס שמידט לבנות ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016