כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
966
כיתות:
28
תלמידים בכיתה:
34.5
שנת הקמה:
2003
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית חנינא החדשה
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 287, ירושלים
מיקוד:
9100201
טלפון:
02-6563118
פקס:
02-6289720
מנהל/ת:
גורג נבר
מפקח/ת:
מוחמד כנעאני
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
הכנסיה הלטינית י-ם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
60
תלמידים:
966
בנים:
706
בנות:
260
כיתות:
28
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 83 24 35.7
ב 3 77 30 35.7
ג 3 78 28 35.3
ד 3 83 27 36.7
ה 3 80 30 36.7
ו 3 69 32 33.7
ז 3 78 25 34.3
ח 3 77 24 33.7
ט 1 17 11 28.0
י 1 21 13 34.0
יא 1 18 9 27.0
יב 1 25 7 32.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017