כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
555
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
22.2
שנת הקמה:
2002
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שכ כפר עקב
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 69390, ירושלים
מיקוד:
9169302
טלפון:
02-6562806
פקס:
02-5858154
מנהל/ת:
אמאני פלאח
מפקח/ת:
ח'לדון האדיה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
555
בנים:
1
בנות:
554
כיתות:
22
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 44 22.0
ב 2 0 41 20.5
ג 2 0 49 24.5
ד 2 1 42 21.5
ה 3 0 59 19.7
ו 3 0 79 26.3
ז 4 0 86 21.5
ח 4 0 86 21.5
ט 3 0 68 22.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017