כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
ו - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
634
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
37.3
שנת הקמה:
2002
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שכ כפר עקב
כתובת למכתבים:
סח'נין ת.ד. 33, סח'נין
מיקוד:
3081001
טלפון:
02-2352102
פקס:
02-2352102
מנהל/ת:
עיסא נאסר
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עידן השלום להכשרה קידום ואחווה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
634
בנים:
2
בנות:
632
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 71 35.5
ח 2 0 85 42.5
ט 3 2 122 41.3
י 4 0 136 34.0
יא 3 0 111 37.0
יב 3 0 107 35.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017