כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
377
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
22.2
שנת הקמה:
2001
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
א טור
כתובת למכתבים:
א טור ת.ד. 19764, ירושלים
מיקוד:
9119701
טלפון:
02-6264536
פקס:
02-6274449
מנהל/ת:
בסמה מערוף
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת אל אמירה בסמה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
377
בנים:
249
בנות:
128
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 15 15 30.0
ב 1 22 10 32.0
ג 1 16 7 23.0
ד 1 16 10 26.0
ה 1 12 11 23.0
ו 3 25 14 13.0
ז 2 27 14 20.5
ח 3 38 15 17.7
ט 1 21 7 28.0
י 1 19 7 26.0
יא 1 18 8 26.0
יב 1 20 10 30.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017