כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
274
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
19.6
שנת הקמה:
2001
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
א טור
כתובת למכתבים:
א טור ת.ד. 19764, ירושלים
מיקוד:
91197
טלפון:
02-6264536
פקס:
02-6274449
דוא"ל:
kolodaha@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
וסים עלי
מפקח/ת:
רנה ח'לף
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת אל אמירה בסמה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
274
בנים:
164
בנות:
110
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 9 13 22.0
ג 1 8 11 19.0
ד 3 23 14 12.3
ה 2 14 16 15.0
ו 2 27 19 23.0
ז 1 17 10 27.0
ח 1 19 5 24.0
י 1 20 4 24.0
יא 1 9 9 18.0
יב 1 18 9 27.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016