כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
361
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
22.6
שנת הקמה:
2001
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
א טור
כתובת למכתבים:
א טור ת.ד. 19764, ירושלים
מיקוד:
9119701
טלפון:
02-6264536
פקס:
02-6274449
מנהל/ת:
שירין סעיד
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת אל אמירה בסמה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2019
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
361
בנים:
232
בנות:
129
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 15 16 31.0
ב 1 12 16 28.0
ג 1 22 7 29.0
ד 1 16 4 20.0
ה 1 18 9 27.0
ו 1 13 10 23.0
ז 3 28 11 13.0
ח 3 35 25 20.0
ט 1 26 6 32.0
י 1 16 7 23.0
יא 1 13 10 23.0
יב 1 18 8 26.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017