כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
632
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
31.6
שנת הקמה:
2000
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ירושלים
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 17276, ירושלים
טלפון:
02-6731505
פקס:
02-6731505
מנהל/ת:
דימה עלייאן
מפקח/ת:
רנה ח'לף
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
632
בנים:
0
בנות:
632
כיתות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 6 0 204 34.0
יא 7 0 211 30.1
יב 7 0 217 31.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017