כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
634
כיתות:
28
תלמידים בכיתה:
22.6
שנת הקמה:
2002
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
טלמון
כתובת:
טלמון
כתובת למכתבים:
טלמון ד.נ. מודיעין, טלמון
מיקוד:
7193700
טלפון:
02-9972034
פקס:
02-9709607
מנהל/ת:
יוסף אוריאל
מפקח/ת:
יוסף יעקב שינובר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
51
תלמידים:
634
בנים:
634
בנות:
0
כיתות:
23
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 72 0 24.0
ב 3 78 0 26.0
ג 4 92 0 23.0
ד 4 86 0 21.5
ה 4 87 0 21.8
ו 3 68 0 22.7
ז 4 77 0 19.3
ח 3 74 0 24.7
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017