כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
408
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
19.4
שנת הקמה:
2001
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל רפאים 17
כתובת למכתבים:
נחל רפאים 17, בית שמש
מיקוד:
99000
טלפון:
02-9921510
פקס:
02-9921511
מנהל/ת:
יאיר מרדכי בלולו
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
53
תלמידים:
408
בנים:
212
בנות:
196
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 51 39 18.0
ב 3 27 41 22.7
ג 3 32 29 20.3
ד 3 35 26 20.3
ה 2 23 25 24.0
ו 5 44 36 16.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017