כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
35
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
35.0
שנת הקמה:
2001
רשות:
ריינה
פרטי קשר
יישוב:
ריינה
כתובת:
ריינה
כתובת למכתבים:
מ.מ. ריינה 0000
מיקוד:
16940
טלפון:
04-6563940
מנהל/ת:
מוסא מנאל
מפקח/ת:
ניהאיה ספדי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית רינה
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
1
תלמידים:
35
בנים:
18
בנות:
17
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 18 17 35.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017