כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
24
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
24.0
שנת הקמה:
2001
רשות:
ריינה
פרטי קשר
יישוב:
ריינה
כתובת:
ריינה
כתובת למכתבים:
מ.מ. ריינה 0000
מיקוד:
16940
טלפון:
04-6563940
מנהל/ת:
מוסא מנאל
מפקח/ת:
ניהאיה ספדי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית רינה
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
1
תלמידים:
24
בנים:
11
בנות:
13
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 11 13 24.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 01/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017