כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
243
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
1986
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בעהם אריה 2
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 30083, ירושלים
מיקוד:
91080
טלפון:
02-6794182
מנהל/ת:
הרצל נעמן
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שד דב יוסף 2
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 11059, ירושלים
מיקוד:
91110
טלפון:
02-6791858
פקס:
02-6794182
מנהל/ת:
שלום אדמון וייל
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
243
בנים:
243
בנות:
0
כיתות:
9
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 80 0 26.7
ח 3 71 0 23.7
ט 2 43 0 21.5
י 2 49 0 24.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017