כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
393
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
24.6
שנת הקמה:
2002
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ככר ארן זלמן 7
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 18010, ירושלים
מיקוד:
9118001
טלפון:
02-5826759
טלפון נוסף:
02-5826762
פקס:
02-5826758
מנהל/ת:
בלהה אורית בלוך
מפקח/ת:
אריה משה מארק
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ככר ארן זלמן 7
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 18010, ירושלים
מיקוד:
9118001
טלפון:
02-5826759
טלפון נוסף:
02-5826762
פקס:
02-5826758
מנהל/ת:
צפורה כהן
מפקח/ת:
אריה משה מארק
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
60
תלמידים:
393
בנים:
0
בנות:
393
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 0 86 28.7
ח 4 0 85 21.3
ט 2 0 56 28.0
י 3 0 64 21.3
יא 2 0 55 27.5
יב 2 0 47 23.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017