כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
1,748
כיתות:
56
תלמידים בכיתה:
31.2
שנת הקמה:
2001
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שערי תורה 2
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 16175, ירושלים
טלפון:
02-6310638
פקס:
02-6427390
מנהל/ת:
חסיה יונגרייז
מפקח/ת:
צפורה כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
רשת החינוך העצמאי
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
1,748
בנים:
0
בנות:
1,748
כיתות:
56
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 8 0 232 29.0
ב 8 0 238 29.8
ג 8 0 256 32.0
ד 7 0 217 31.0
ה 7 0 210 30.0
ו 6 0 201 33.5
ז 6 0 191 31.8
ח 6 0 203 33.8
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017