כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
301
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
27.4
שנת הקמה:
2010
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
עלי
כתובת:
עלי
כתובת למכתבים:
עלי ד.נ. אפרים, עלי
מיקוד:
44828
טלפון:
02-9948006
טלפון נוסף:
02-9948006
פקס:
02-9948007
דוא"ל:
tsiporaeld@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
שפרה בלוך
מפקח/ת:
יוסף יעקב שינובר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
301
בנים:
0
בנות:
301
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 49 24.5
ב 1 0 37 37.0
ג 2 0 43 21.5
ד 2 0 52 26.0
ה 1 0 37 37.0
ו 1 0 33 33.0
ז 1 0 23 23.0
ח 1 0 27 27.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016