כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
97
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
2001
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
רבי מאיר בעל הנס 3
כתובת למכתבים:
ת.ד. 8215, בית שמש
טלפון:
02-9990343
פקס:
02-9995531
מנהל/ת:
חנוך הבלין
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבה לצעירים בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
97
בנים:
97
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 31 0 31.0
י 1 30 0 30.0
יא 1 29 0 29.0
יב 1 7 0 7.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017