כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
32
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
32.0
שנת הקמה:
2001
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
רבי מאיר בעל הנס 3
כתובת למכתבים:
בית שמש ת.ד. 8215, בית שמש
מיקוד:
99015
טלפון:
02-9990343
פקס:
02-9995531
מנהל/ת:
חנוך הבלין
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבה לצעירים בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
32
בנים:
32
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
יא 1 32 0 32.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017