כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
406
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
22.6
שנת הקמה:
2000
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
טלמון
כתובת:
טלמון
כתובת למכתבים:
טלמון ד.נ. מזרח בנימין, טלמון
מיקוד:
7193700
טלפון:
02-9709337
פקס:
02-9978604
מנהל/ת:
אליהו נסים אזולאי
מפקח/ת:
יוסף יעקב שינובר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
406
בנים:
406
בנות:
0
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 39 0 19.5
ב 3 58 0 19.3
ג 2 38 0 19.0
ד 1 32 0 32.0
ה 2 58 0 29.0
ו 3 74 0 24.7
ז 2 45 0 22.5
ח 3 62 0 20.7
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017