כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
0
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
0.0
שנת הקמה:
2000
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
חבר הלאומים 2
כתובת למכתבים:
ככר רבין 0000
מיקוד:
68185
טלפון:
03-5188219
מנהל/ת:
אבו נסר עוטף
מפקח/ת:
ויקי גלזר ברונשטיין
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 01/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017